Konferencja
Projektowanie Oprogramowania Urządzeń
i Systemów Kontrolno-Pomiarowych
Rzeszów
10 – 11 lipca 2012

Cele Organizatorzy Tematyka Informacje organizacyjne
Komitet Programowo-Orgaznizacyjny Terminarz Kontakt
Rejestracja Szablony Zgłoszenia Plan konferencji

Cele konferencji
  • Prezentacja prac badawczo-rozwojowych dotyczących projektowania oprogramowania urządzeń i systemów kontrolno-pomiarowych, które prowadzone są w zespołach uczelnianych, działach rozwoju zakładów produkcyjnych, firmach projektowych i integrujących.
  • Wymiana doświadczeń, opinii oraz propozycji współpracy i doradztwa pomiędzy producentami urządzeń kontrolno-pomiarowych i integratorami systemów, a twórcami oprogramowania i konstruktorami prototypów.
Organizatorzy
Katedra Informatyki i Automatyki
Politechnika Rzeszowska
Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych
LUMEL S.A., Zielona Góra
Tematyka
Konferencja dotyczy projektowania oprogramowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, tzn. sterowników PLC/PAC, regulatorów, inteligentnych przetworników i urządzeń wykonawczych, paneli HMI, sterowników dedykowanych itd., jak również niewielkich systemów rozproszonych złożonych z takich urządzeń. W skład projektowanego oprogramowania wchodzą edytory i kompilatory dedykowanych języków programowania, narzędzia do konfiguracji i parametryzacji, symulatory, implementacje protokołów komunikacyjnych, narzędzia uruchomieniowe, diagnostyczne itd.
Przykładami tematów, które będą poruszane na konferencji są:
  • Nowe funkcjonalności kompilatora języka ST i środowiska inżynierskiego CPDev zgodnego z normą IEC 61131-3.
  • Implementacja edytorów języków graficznych FBD, LD i SFC w środowisku CPDev.
  • Wieloplatformowy mechanizm wizualizacji zintegrowany ze środowiskiem CPDev dla sterowników PLC/PAC.
  • Testowanie jednostkowe skierowane na jednostki organizacyjne oprogramowania w środowisku CPDev.
  • Nawiązywanie bezpiecznego połączenia w rozproszonych systemach kontrolno-pomiarowych.
  • Prototyp wielozadaniowej maszyny wirtualnej dla sterowników PLC/PAC.
  • Obsługa protothreadów w stosie TCP/IP systemu operacyjnego FreeRTOS.
  • Regulator temperatury z szybkim samostrojeniem i nieliniowym algorytmem N-PID.
Informacje organizacyjne
Streszczenia. Jednostronicowe streszczenia referatów w formie plików MS Word (doc/docx) lub TeX (tex) należy nadsyłać na adres pous12@prz.edu.pl lub poprzez stronę rejestracji (zalecane). Kwalifikacji dokona Komitet Programowo-Organizacyjny kierując się zgodnością z tematyką konferencji. Zbiór streszczeń zostanie rozesłany uczestnikom przed konferencją.
Szablony. Szablon dla plików w formacie TeX dostępny do pobrania tutaj.
Prezentacje. Powinny być dostarczone organizatorom przed konferencją w formie plików .ppt lub .pdf. Nie nakłada się ograniczenia na liczbę slajdów, tym niemniej czas faktycznego wystąpienia autora będzie limitowany. Streszczenia i prezentacje referatów zostaną przekazane uczestnikom (w postaci płyty CD).
Zgłoszenia. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez stronę konferencji – link do rejestracji.
Miejsce. Obrady konferencji odbywać się będą w sali Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
Wystawa. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa urządzeń i systemów produkowanych przez Zakłady LUMEL S.A. w Zielonej Górze.
Koszt. Wynosi 350 zł obejmując materiały konferencyjne (płyta CD), obiady, kolację lub ognisko w plenerze, napoje i ciastka. Koszt nie obejmuje noclegu. Organizatorzy dokonają rezerwacji hoteli na życzenie uczestników.
Ulotka. Zainteresowani mogą pobrać ulotkę informacyjną w postaci pliku PDF (483.6 kB).
Wpłaty. Wpłaty należy dokonywać na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Rzeszowie
Nr 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
SWIFT CODE PKO PPLPW (dla wpłat zagranicznych)
z dopiskiem: POUS 2012, Imię i Nazwisko uczestnika
Komitet Programowo-Organizacyjny
Przewodniczący
Leszek TRYBUS  (Politechnika Rzeszowska)
Członkowie
Zbigniew ŚWIDER
Andrzej STEC
Bartosz TRYBUS
Tomasz ŻABIŃSKI
Jan SADOLEWSKI
Dariusz RZOŃCA
Marcin JAMRO
Małgorzata SOSNOWSKA
Terminarz
2012 rok
30 maja – wstępne zgłoszenie uczestnictwa
10 czerwca – nadesłanie streszczenia
15 czerwca – informacja o przyjęciu referatu do prezentacji
9 lipca – wniesienie opłaty konferencyjnej
4 lipca – szczegółowy program konferencji
10 – 11 lipca – konferencja POUS 2012
Sekretariat
e–mail: pous12@prz.edu.pl
Małgorzata Sosnowska, tel. 17-865-12-25, fax 17-854-29-10.